203 ANIOŁ ADORACYJNY

Anioł Adoracyjny z kagankiem
Wysokość 55cm