682 Matka Boska Częstochowska

wymiary: 40 x 27 cm