461 Chrystus Pantokrator

Chrystus z czerwonym krzyżem