146 FERETRON

Przystosowany do figur o wysokości do 140 cm