1008 Matka Boska Częstochowska

rozmiar 39 x 30 cm