167 ŚW. JÓZEFA OPIEKUNA

św. Józefa Opiekuna ( z dziec. i lilijką )

rozmiar : 45 cm